Ako postaviť efektívnu hydináreň?

shutterstock_580917265

Jedným z hlavných faktorov, ktoré v dnešnej dobe ovplyvňujú efektivitu chovu hydiny, sú parametre chovných budov. Kvalitná hydináreň má správne osvetlenie, jednoduchú údržbu, dostatočne veľký priestor, optimálnu teplotu či vetranie a v neposlednej rade aj estetickú hodnotu s funkčným designom. Na tento účel sa najlepšie osvedčili montované oceľové haly, ktoré je možné prispôsobiť na mieru až do tých najmenších detailov.

Z pohľadu chovateľa by hydinárne mali poskytnúť bezpečné, cenovo dostupné a dobre premyslené riešenie, ktoré je úsporné a dlhodobo udržateľné. Podobne ako každé hospodárske zviera aj hydina vyžaduje pre svoj chov špecifické podmienky. Rôzne kategórie chovu tiež vyžadujú odlišné stavebné riešenie hál, najmä čo sa týka vetrania a vykurovania, ale aj techonológie chovu. Pri chove hydiny sú na prvom mieste bezpečnostné opatrenia, ktoré zabraňujú poraneniu zvierat.

Veľkosť výbehu sa odvíja podľa hustoty chovu

Ak sa hydina chová na produkciu vajec, mal by chovateľ zaistiť oddelený priestor na znášanie vajec pre jednu alebo viac nosníc, ktorý je aspoň 30 cm široký a 45 cm vysoký. Veľkosť voľných výbehov by mala zodpovedať množstvu chovanej hydiny – na 1 meter štvorcový plochy by malo pripadnúť 9 sliepok. Ak sa pri chove využívajú obohatené klietky, využiteľná plocha pre každú sliepku musí byť najmenej 600 centimetrov štvorcových a plocha znáškového hniezda 150 centimetrov štvorcových.

Každá sliepka musí mať prístup k 12 cm dlhému žliabkovému krmítku, dvom napájačkám a 15 cm bidlu. Brojleri by mali mať k dispozícii krmítka a napájačky maximálne 3 metre od seba. Ak je súčasťou hydinárne voliéra, musí mať aspoň z tretiny priestoru podstielku. Dispozícia haly by okrem minimálneho životného priestoru pre sliepky mala počítať aj s priestorom pre popolenie, hrabanie a obrusovanie pazúrov.

Zdravá hydina potrebuje pravidelný svetelný režim a dostatočnú cirkuláciu vzduchu

Hydinárne musia byť osvetlené rovnomerne, prirodzeným či umelým svetlom. Pre správny vývoj hydiny je tiež potrebné dodržiavať primeranú neprerušovanú dobu tmy, ktorá trvá tretinu dňa. Pri požiadavke na denné osvetlenie je možné prístup svetla riešiť svetlíkmi. Brojleri sa obvykle vykrmujú v bezokenných halách s rozponom 12 -15 metrov s núteným vetraním. Osvetlenie zaisťujú regulovateľné elektrické žiarovky. Chov nosníc väčšinou prebieha v rovnakých podmienkach.

Pre výkrm kuriat sa využívajú haly s prirodzeným vetraním a sedlovou strechou so sklonom aspoň 20 %. Pre klietkový chov hydiny sa používajú haly s rozponom okolo 13 metrov, ktoré sú osvetlené žiarovkami a vetrané podtlakovými systémami. Podľa skúseností chovateľov by ventilácia optimálne mala zaistiť výmenu vzduchu v intenzite 3,5 až 5 metrov kubických na kilogram hmotnosti hydiny.

Typ vykurovania závisí na druhu hydiny

Konkrétne podmienky na vetranie a vykurovanie hál vždy závisia na jednotlivých kategóriach hydiny, ale aj na prevedení stavby, veľkosti chovného priestoru a ročnom období. Chovatelia preto volia lokálne podtlakové vetracie systémy s automatickou reguláciou, ktoré pomáhajú udržiavať takzvanú zónu teplotného pohodlia.

Túto zónu ovplyvňuje aj vek zvierat. Napríklad pri výkrme kuriat je optimálna teplota o 4-10 °C nižšia ako v priestore, kde sa pohybuje ostatná hydina. Ak je teplota príliš nízka, hydina má tendenciu zvyšovať príjem krmiva, pretože vyžaduje väčší energetický prísun, aby sa zahriala. Naopak, ak je teplota príliš vysoká, spotreba krmiva klesá. Preto sa v hydinárniach často využívajú aj chladiace zariadenia.

Stavebné materiály musia odolať agresívnym vplyvom

Čo sa týka samotnej konštrukcie hydinárne, šírka haly sa obvykle pohybuje medzi 10 a 15 metrami. Obvodové steny a strešný plášť by mali zabezpečiť tepelnú ochranu haly, odolať kondenzácii vodných pár aj prehrievaniu interiéra. Pre chov hydiny sa spravidla využívajú haly bez okien a bez vnútorných podpôr. Vstup do hydinárne by mal byť priamy a nadväzovať na zádverie alebo prípravňu.

Stavebné materiály musia odolať pôsobeniu agresívnych fyzikálnych, chemických a biologických vplyvov, preto poľnohospodári najčastejšie volia betónové alebo priemyselné podlahy. Dôležitý je aj ich spád smerujúci do stredu haly a kanálik na odtok vody. Samozrejmosťou je hydroizolácia, ktorú by mala obsahovať podlaha aj všetky zvislé konštrukcie. Povrchy hydinárne sú zasa charakteristické tým, že sa ľahko čistia a dezinfikujú.